Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
Biopočasie ako vedaINDIVIDUÁLNA BIOPREDPOVEĎOtestujete saSúvisiace pojmy a vysvetlivkyTepelný komfort a diskomfort
Domov
 
 
AKTUÁLNA BIOPREDPOVEĎ    na    18.9.17       
                                                                                                                                                   
         
  Rizikový stupeň   Srdiecko2.gif    slabá až mierna záťaž

Na väčšine nášho územia očakávame postupne málo zdravotných ťažkostí a pomerne priaznivý vplyv počasia na zdravotný stav a celkovú fyzickú a psychickú pohodu. Relatívne dobrá bude výkonnosť a schopnosť sústredenia sa. Spánok je hlboký, pokojný a osviežujúci. Osoby so srdcovo-cievnymi by sa však mali šetriť a nepreceňovať svoje sily. Môže byť sklon k vyššej pulzovej frekvencii. Meteorosenzitívni, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať zvýšenou  náchylnosťou k migrénam a pocitom závratu.Ráno pri výskyte hmly a nízkej oblačnosti možnosť prechodného zvýšenia dýchacích ťažkostí.              

ODPORÚČANIE   väčšinou postačí dodržiavanie vhodného denného režimu a rád ošetrujúceho lekára.     

V prípade ojedinele sa vyskytujúcej nefunkčnosti stránky môžete získať aktuálne informácie na stránke  www.biopredpoved.sk            

NOVINKA :          www.individualnabiopredpoved.sk

                                                                            www.lactoflor.sk 

ZAJTRA  zvýšenie zdravotných ťažkostí.      
Predpoklad na ďalší deň  bez výrazných zmien vplyvu počasia.
PRE ŠPORTOVCOV  očakávame pomerne dobré športové výkony.   

VÝŽIVA a jej vplyv na tráviacu, srdcovo-cievnu, dýchaciu a pohybovú sústavu v tele ...
Skúsenosti odborníkov z oblasti výživy, kardiológie, imunológie a možnosti ako ovplyvniť zápalové ochorenia organizmu.
prírodné produkty:      www.lyprinol.sk,                 www.australskycajovnik.sk,

Naše produkty Vás spoľahlivo ochránia pred škodlivými účinkami slnečného žiarenia! Kupujte vo Vašej lekárni. 
                                                                                                    
 www.Daylong.sk

Internetový magazín Doma a Rada ponúka zdravotné témy, rady do kuchyne i domácnosti a recepty.

Ohľadom reklamy na týchto stránkach nás kontaktujte priamo. 

Viete čo je inverzia?

Všeobecne inverzia znamená obrat, resp. zvrat v rozložení napr. meteorologického prvku v priestore. Z  bioklimatického  hľadiska je veľmi dôležitá teplotná inverzia. Normálne teplota vzduchu so stúpajúcou výškou klesá, ale pri inverzii je to naopak. Teplota s výškou neklesá, ale stúpa od aktívneho povrchu /zemského povrchu/ do výšky hladiny inverzie, ktorá môže byť  podľa mohutnosti inverzie v rôznych nadmorských výškach. Teplotná inverzia veľkých rozmerov /horizontálne aj vertikálne/ a tiež inverzia voľnej atmosféry sa vytvárajú zvlášť v chladnom ročnom období a môžu dosahovať výšky až cez 1 km pri rozsahu stoviek  až tisícov km2. Vyskytujú sa prevažne v oblasti anticyklón – vysokého tlaku vzduchu, hlavne stacionárnych /dlhšie trvajúcich/.                             

Viete aké sú bioklimatické účinky teplotnej inverzie?

Vzhľadom k tomu, že inverzia predstavuje stabilné zvrstvenie vzduchu s malým horizontálnym prúdením a bez výmeny vzduchu medzi spodnými a vrchnými vrstvami ovzdušia má inverzia veľmi závažné bioklimatické účinky. Zvlášť pri mohutných a trvalejších inverziách sú v inverznej vrstve zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok /aerosolov/, zvyšuje sa vlhkosť vzduchu, v chladnom ročnom období vznikajú hmly, počasie je sychravé, najmä v nižších polohách. Inverzie v priemyselných oblastiach znamenajú zvýšenú koncentráciu exhalátov. Býva pozorovaný prudký vzrast ochorení dýchacích ciest, môže dôjsť aj k zvýšenej úmrtnosti predovšetkým starších a chorých ľudí. Problémy mávajú aj alergici bez ohľadu na vekové skupiny. Zvyšujú sa aj srdcovo-cievne  problémy a sklon k depresii. Ale vo vyšších polohách nad inverznou vrstvou často býva mimoriadne pekné, slnečné a relatívne teplé počasie s priaznivými účinkami na ľudský organizmus.

                                                 Viete čo je vegatatívna dystónia, resp. vegetatívna neuróza?

Sú to prejavy poruchy regulačných zariadení  pre udržiavanie vegetatívnej rovnováhy. Vegetatívne, útrobné nervstvo sa skladá s parasympatika a sympatika. Ak je tento systém v nerovnováhe, vyskytujú sa, podľa typu nerovnováhy  rôzne zdravotné ťažkosti, napr. nervozita, nesústredenosť, bezúčelové reakcie a pod.   

Viete niečo o ochrannej funkcii "ozónovej vrstvy ovzdušia?

90% prirodzeného UV /ultrafialového/ žiarenia prichádzajúceho zo Slnka zachycuje asi v 3O km výške ozónová vrstva. Biologický účinok na Zem dopadajúceho žiarenia je však stále ešte taký silný, že všetky živé organizmy potrebujú pred ním ochranu - hmyz chitínový pancier, vtáci perie, cicavce kožušinu a človek rohovú vrstvu. Čím je táto ochranná vrstva tenšia, tým je citlivosť na UV žiarenie väčšia. Preto má aj negatívne účinky stenčovanie ochrannej ozónovej vrstvy ovzdušia vplyvom ľudskej činnosti /znečisťovanie ovzdušia/. Keby nebolo ochrannej ozónovej vrstvy, ktorá pri koncentrácii ozónu by tvorila len 3 mm hrubú vrstvu okolo Zeme, na našej planéte by neexistoval žiaden život!


Viete čo znamená pojem "vegetatívne labilní" ľudia?

Vegetatívne labilní ľudia sú náchylní k určitej nerovnováhe vegetatívneho systému, ktorý tvorí útrobné nervstvo ktoré sa nedá ovládať vôľou. Skladá sa zo sympatika a parasympatika. Tieto sú väčšinou v rovnováhe primeranej napr. hodine dňa alebo ročnému obdobiu / v noci prevláda parasympatikus, cez deň sympatikus, v zime parasympatikus, v lete sympatikus/. Pri narušení bežnej rovnováhy tohoto systému môžu vzniknúť určité zdravotné ťažkosti /nervozita, nesústredenosť, bolesti  hlavy....             

Viete čo znamená pojem meteorosenzitívni ľudia?

Meteorosenzitívni alebo meteosenzitívni ľudia sú ľudia citlivo reagujúci na počasie a jeho zmeny. Na počasie reaguje každý organizmus, ale sú ľudia, ktorí si túto reakciu ani neuvedomujú, čiže jej intenzita je malá, alebo môže byť miernej, silnej alebo veľmi výraznej intenzity a vtedy môže spôsobiť vážnejšie zdravotné problémy. Podľa prieskumov je meteorosenzitínych 35 -75 % ľudí. Zaujímavé je, že toto percento je vyššie v priemyselne vyspelých štátoch a  na vidieku je až trikrát menej meteorosenzitívnych ľudí, ako v mestách. Je to spôsobené vo veľkej miere iným spôsobom života ako aj zdravším prostredím na vidieku v porovnaní s mestom.

Ak chcete diskutovať o vplyve aktuálneho biopočasia na zdravotný stav môžete prejsť na stránku Fórum. Ak nám chcete nechať odkaz, choďte do Knihy návštev.

 V posledných rokoch registrujeme historické teplotné rekordy, ale aj problémy s nimi spojené. Niektorí ľudia, ktorí sú meteosenzitívni, teda citliví na vplyv počasia, dokážu už niekoľko dní vopred vycítiť, že sa blíži zmena počasia. Takíto ľudia vedia najlepšie predpovedať počasie. Ich citlivosť sa pripisuje elektrickým pomerom ovzdušia. Výboje na frontoch vznikajú v diaľke a oveľa skôr, než sa zmení teplota vzduchu, alebo iné meteorologické faktory. Meteosenzitívni jedinci cítia najmä staré zlomeniny a zranenia z minulosti. Na zmeny meteorologických faktorov, ako je teplota vzduchu, tlak alebo vlhkosť, však rôznym spôsobom reaguje v podstate každý z nás. Tieto zmeny predstavujú pre každý organizmus určitú záťaž a prispôsobujeme sa im pomocou adaptačných /prispôsobovacích/  mechanizmov: ich výkonnosť závisií od veku, zdatnosti, resp.kondície, ale najmä od zdravotného stavu jedinca.  Niekedy stačí, že človeka práve bolí zub alebo má obyčajnú chrípku, a zmena počasia na neho zrazu zapôsobí horšie. Úlohu zohrávajú aj chronické ochorenia alebo zdravotné problémy prekonané v minulosti.

 

 


 Reakcie na zmeny
Zhoršené reakcie na extrémne teplotné „skoky“, teda náhle horúčavy alebo príliš nízke teploty kladú zvýšené nároky napr. na srdcovo-cievny, dýchací, pohybový, prípadne tráviaci systém.  Počasie a jeho zmeny rôznym spôsobom ovplyvňujú aj nervový systém, výkonnosť, reakčnú schopnosť atď.

 Meteosenzitivita môže ustúpiť
Je citlivosť na počasie vrodená záležitosť? Môže to súvisieť aj s genetikou, ale s pribúdajúcim vekom a chorobami sa meteosenzitivita zvyšuje. Možno však veľa urobiť, aby sme jej intenzitu znížili, alebo jej predchádzali.

Rizikové stupne nestačia
Ľuďom, na ktorých počasie  pôsobí, slúži aj medicínsko-meteorologická prognóza, ľudovo označovaná pojmom biopočasie. Obyčajne obsahuje aj rizikový stupeň. Ľudia mu pripisujú dosť veľký význam. Na ktorých ľudí vplýva počasie priaznivo alebo nepriaznivo a u koho sa môžu zvýšiť, resp. znížiť zdravotné ťažkosti všakt vyjadruje text biometeorologickej predpovede, preto nie je správne, keď ľudia z čísla rizikového stupňa usudzujú na zhoršenie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu. Napr. pri určitom rizikovom stupni sa môžu cítiť dobre raz ľudia s nízkym tlakom krvi, inokedy osoby s vysokým tlakom krvi, alebo pri inverzii  prevláda vo vyšších polohách iné pôsobenie počasia ako v nižších polohách a podobne, podľa charakteru počasia. Toto všetko  sa nedá vyjadriť v jednom čísle, preto je dôležité podrobnejšie  vyjadrenie. Pozor tiež na autorizáciu biopočasia. Niektoré slovenské masmédiá používajú stupne aj texty od neznámych autorov  a k ich správnosti sa možno ťažko vyjadriť. Neprispieva to však k dôverihodnosti prognóz.

Medicínsko meteorologická predpoveď je určená pre ľudí citlivých na počasie.

Počasie ovplyvňuje priebeh a príznaky ochorení pohybového systému, srdcovo-cievnych ochorení, alergických ochorení a ochorení nervového systému.

Medicínsko meteorologická predpoveď informuje o vplyve počasia denne v televízii a dennej tlači.

Záťažový stupeň je nešpecifickou hodnotou, ktorá informuje o záťaži zmien počasia na ľudský organizmus.

Pri výkyvoch počasia môže organizmus zareagovať srdcovým zlyhaním aj na neprimeranú záťaž a práve v takýchto obdobiach sa môžu náhle prejaviť rôzne skryté srdcové chyby.

Starší ľudia mávajú problémy vyrovnať sa s počasím v jarných mesiacoch. Najmä marec býva charakteristický náhlymi prílevmi teplého vzduchu a následným ochladením. Počasie sa vtedy rýchlo mení a ľudia vo vyššom veku sa mu nedokážu prispôsobiť. Pozor si však treba dávať aj pri plánovaní kúpeľnej liečby. Ideálne je navštíviť kúpele na jar alebo na jeseň, nie v lete, keď môže mať organizmus v dôsledku vysokých teplôt s liečebnými postupmi problémy.

 


 

 


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt