Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
Biopočasie ako vedaINDIVIDUÁLNA BIOPREDPOVEĎOtestujete saSúvisiace pojmy a vysvetlivkyTepelný komfort a diskomfort
Súvisiace pojmy a vysvetlivky

Viete čo je inverzia?

Všeobecne inverzia znamená obrat, resp. zvrat v rozložení napr. meteorologického prvku v priestore. Z  bioklimatického  hľadiska je veľmi dôležitá teplotná inverzia. Normálne teplota vzduchu so stúpajúcou výškou klesá, ale pri inverzii je to naopak. Teplota s výškou neklesá, ale stúpa od aktívneho povrchu /zemského povrchu/ do výšky hladiny inverzie, ktorá môže byť  podľa mohutnosti inverzie v rôznych nadmorských výškach. Teplotná inverzia veľkých rozmerov /horizontálne aj vertikálne/ a tiež inverzia voľnej atmosféry sa vytvárajú zvlášť v chladnom ročnom období a môžu dosahovať výšky až cez 1 km pri rozsahu stoviek  až tisícov km2. Vyskytujú sa prevažne v oblasti anticyklón – vysokého tlaku vzduchu, hlavne stacionárnych /dlhšie trvajúcich/.                             

Viete aké sú bioklimatické účinky teplotnej inverzie?

Vzhľadom k tomu, že inverzia predstavuje stabilné zvrstvenie vzduchu s malým horizontálnym prúdením a bez výmeny vzduchu medzi spodnými a vrchnými vrstvami ovzdušia má inverzia veľmi závažné bioklimatické účinky. Zvlášť pri mohutných a trvalejších inverziách sú v inverznej vrstve zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok /aerosolov/, zvyšuje sa vlhkosť vzduchu, v chladnom ročnom období vznikajú hmly, počasie je sychravé, najmä v nižších polohách. Inverzie v priemyselných oblastiach znamenajú zvýšenú koncentráciu exhalátov. Býva pozorovaný prudký vzrast ochorení dýchacích ciest, môže dôjsť aj k zvýšenej úmrtnosti predovšetkým starších a chorých ľudí. Problémy mávajú aj alergici bez ohľadu na vekové skupiny. Zvyšujú sa aj srdcovo-cievne  problémy a sklon k depresii. Ale vo vyšších polohách nad inverznou vrstvou často býva mimoriadne pekné, slnečné a relatívne teplé počasie s priaznivými účinkami na ľudský organizmus.                                                                                                                                                      
 

Viete niečo o ochrannej funkcii "ozónovej vrstvy ovzdušia?

90% prirodzeného UV /ultrafialového/ žiarenia prichádzajúceho zo Slnka zachycuje asi v 3O km výške ozónová vrstva. Biologický účinok na Zem dopadajúceho žiarenia je však stále ešte taký silný, že všetky živé organizmy potrebujú pred ním ochranu - hmyz chitínový pancier, vtáci perie, cicavce kožušinu a človek rohovú vrstvu. Čím je táto ochranná vrstva tenšia, tým je citlivosť na UV žiarenie väčšia. Preto má aj negatívne účinky stenčovanie ochrannej ozónovej vrstvy ovzdušia vplyvom ľudskej činnosti /znečisťovanie ovzdušia/. Keby nebolo ochrannej ozónovej vrstvy, ktorá pri koncentrácii ozónu by tvorila len 3 mm hrubú vrstvu okolo Zeme, na našej planéte by neexistoval žiaden život!

Viete čo znamená pojem "vegetatívne labilní" ľudia?

Vegetatívne labilní ľudia sú náchylní k určitej nerovnováhe vegetatívneho systému, ktorý tvorí útrobné nervstvo ktoré sa nedá ovládať vôľou. Skladá sa zo sympatika a parasympatika. Tieto sú väčšinou v rovnováhe primeranej napr. hodine dňa alebo ročnému obdobiu / v noci prevláda parasympatikus, cez deň sympatikus, v zime parasympatikus, v lete sympatikus/. Pri narušení bežnej rovnováhy tohoto systému môžu vzniknúť určité zdravotné ťažkosti /nervozita, nesústredenosť, bolesti  hlavy....

Viete čo znamená pojem meteorosenzitívni ľudia?

Meteorosenzitívni alebo meteosenzitívni ľudia sú ľudia citlivo reagujúci na počasie a jeho zmeny. Na počasie reaguje každý organizmus, ale sú ľudia, ktorí si túto reakciu ani neuvedomujú, čiže jej intenzita je malá, alebo môže byť miernej, silnej alebo veťmi výraznej intenzity a vtedy môže spôsobiť vážnejšie zdravotné problémy. Podľa prieskumov je meteorosenzitínych 35 -75 % ľudí. Zaujímavé je, že toto percento je vyššie v priemyselne vyspelých štátoch a  na vidieku je až trikrát menej meteorosenzitívnych ľudí, ako v mestách. Je to spôsobené vo veľkej miere iným spôsobom života ako aj zdravším prostredím na vidieku v porovnaní s mestom. 

Viete čo sú to fantómové bolesti?

Bolesti amputovanej /odobratej/ končatiny, ktorú postihnutí cítia ako existujúcu
    

Viete čo je vegatatívna dystónia, resp. vegetatívna neuróza?

Sú to prejavy poruchy regulačných zariadení  pre udržiavanie vegetatívnej rovnováhy. Vegetatívne, útrobné nervstvo sa skladá s parasympatika a sympatika. Ak je tento systém v nerovnováhe, vyskytujú sa, podľa typu nerovnováhy  rôzne zdravotné ťažkosti, napr. nervozita, nesústredenosť, bezúčelové reakcie a pod.

Viete čo sú anginózne bolesti?

Záchvatovitá bolesť za hrudnou kosťou, šíriaca sa najmä do ľavej ruky a spojená s pocitom úzkosti. Zapríčiňuje ju nedokrvenosť srdcového svalu pri obehovej poruche vo vencovitých tepnách /kôrnatenie, kŕč/.

 Viete, čo je „skleníkový efekt“?

Skleníkový efekt atmosféry spočíva v zadržiavaní tepla atmosférou pri tepelnej výmene medzi zemským povrchom a kozmickým priestorom. Cez deň atmosféra z väčšej časti prepúšťa na Zem slnečné žiarenie /prevažne krátkovlnné/ a nebráni tak ohrievaniu zemského povrchu. V noci pohlcuje infračervené /dlhovlnné/ žiarenie vyžarované povrchom Zeme, zohrieva sa  a potom vysiela spätné žiarenie /infračervené/ k Zemi. Tým  atmosféra znižuje stratu tepla zemského povrchu – chráni ho pred ochladzovaním podobne ako sklenená ochrana v skleníkoch. Atmosféra sa ohrieva pohlcovaním dlhovlnného žiarenia Zeme tým viac, čím viac obsahuje vodnej pary a kysličníka uhličitého /CO2/. Preto sa predpokladá, že pri stálom zvyšovaní  koncentrácie CO2, prípadne ďalších tzv. skleníkových plynov /najmä priemyselnou činnosťou/ bude dochádzať aj k zvyšovaniu priemernej teploty vzduchu.


 Viete čo máte piť?
Letné dni, najmä tie horúce, kladú vysoké nároky na pitný režim.  Z rôznych zdrojov iste všetci vieme, že najzdravším nápojom na uhasenie smädu je čistá voda. Zdraviu často prospievajú  aj bilinkové čaje, ale je potrebné vedieť ich aj správne dávkovať a striedať. Môžeme si občas dopriať aj nealko, prípadne pivo a vínny strik ale primerane veku a zdravotnému stavu. Nedávno ma však zaujal článok o nealko-nápojoch a možno zaujme aj vás:
14. augusta 2008, Výživa
Vysmädli ste? Uznávame, že plechovka pramenistej vody by nevyzerala tak štýlovo ako plechovka obľúbeného kolového nápoja, ale... vedeli ste, že v tom druhom prípade je vo vašom pití namiešaných zhruba sedem lyžičiek rafinovaného cukru? Na pár dúškov teda prijmete vcelku štedrú, 40 gramovú dávku bieleho jedu. A to ste pritom boli len smädný!
Aby sme však cukru nekrivdili, on nie je ten jediný problém pri populárnych nealko nápojoch. Neónové farby malinoviek, podozrivo výrazné ovocné arómy a lepkavá konzistencia majú pôvod prinajmenšom tak umelý ako hrudník Pamely Anderson.

Malinovka namiesto obedu?
Chemický koktail v dvojlitrovej fľaše maskovanej vábnou etiketou, pozostáva najčastejšie z vody, cukru, oxidu uhličitého, kyseliny citrónovej, kyseliny fosforečnej a  farbív od výmyslu sveta. Výživová hodnota prakticky nulová, za to tá kalorická sa pri niektorých druhoch nealko vyšplhá až na neuveriteľných 1100 KJ na pol litra nápoja.

Čo je za bublinkami
Bublinky v nealko nápojoch naplnia žalúdok vzduchom, takže vyvolajú ilúziu, že ste uhasili smäd ešte pred tým, ako by ste sa mohli poriadne napiť. Mali by ste tiež vedieť, že oxid uhličitý vo vašej obľúbenej malinovke nemá len konzervačný význam. Okrem iného ide aj o rafinovaný obchodnícky trik ako zamaskovať prípadnú pachuť nápoja.

Zbohom, kosti
Kyselina fosforečná, pomerne častá prísada v bublinkových nealko (používaná aj v chemickom priemysle pri leptaní skla), odvápňuje organizmus. Tým, že sa viaže na vápnik v kostiach, nechtoch či zuboch, prispieva k zvýšenému riziku prepuknutia osteoporózy.

Nealkom k Parkinsonovi
Benzoan sodný, ďalšia z chemických ingrediencií v limonádach, stojí za ešte väčšiu pozornosť. Minuloročné laboratórne testy preukázali súvislosť medzi týmto konzervantom a zvýšeným výskytom Parkinsona i cirhózy pečene. Benzoan vedie k predčasnému starnutiu organizmu a môže dokonca spôsobiť poškodenie DNA.

Odľahčené pitie
A čo light verzie? Menšie zlo alebo úplná zbytočnosť? Podľa toho, z akej perspektívy na ne pozeráte. Chemikálií v nich nenájdete o nič menej ako v klasickom „plnotučnom“ nealko. Je síce pravda, že vaše telo ušetria cukru a prázdnych kalórií, ale aj tento prínos je len relatívny.

Keď týmito nápojmi zaháňate smäd pravidelne, pripravte sa na neskoršie výpady na chladničku. Umelé sladidlá na chvíľu oklamú žalúdok sladkou chuťou, ale ten sa onedlho začne domáhať skutočného cukru. Chuť nealka by málokto dobrovoľne oželel, ale smäd sa aj tak najlepšie zaháňa vodou. A nie tou kvapkou vody pridanou do sýtených nápojov.
 

 

 

 

 

 


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt