Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
Biopočasie ako vedaINDIVIDUÁLNA BIOPREDPOVEĎOtestujete saSúvisiace pojmy a vysvetlivkyTepelný komfort a diskomfort
Tepelný komfort a diskomfort

     Pri posudzovaní pôsobenia meteorologických faktorov na ľudský organizmus je dôležitý pojem tepelnej pohody človeka. Tento pocit vzniká, keď je tvorba tepla v organizme a jeho výdaj v rovnováhe pri minimálnych termoregulačných procesoch. Keďže pre veľkú časť klimatických podnetov je receptorom koža a sliznica /najmä sliznica dýchacích orgánov/, majú vlastnosti kože, najmä jej povrchu a hranice „koža-vzduch“ dôležitú úlohu pri tepelnej pohode ľudského organizmu. Účinok vonkajších faktorov na kožu závisí od hrúbky jednotlivých vrstiev, prekrvenia kože, reflexie, priepustnosti kože, atď.

Pre hospodárenie ľudského tela s teplom má dôležitú úlohu nielen samotná teplota vzduchu ale aj iné meteorologické faktory. Medzi najvýznamnejšie patrí  vlhkosť vzduchu, pohyb vzduchu, radiácia. 

Vo vlhkej atmosfére sa človek začína potiť skôr, ako v suchom prostredí. Napríklad pri 20 % relatívnej vlhkosti ovzdušia dochádza k poteniu pri teplote 38 °C, ale pri vlhkosti 60 % už pri 25 °C. Ak je 70 % kožného povrchu vzhľadom na bilanciu hospodárenia teplom udržiavané mokrým, je dosiahnutý stav pocitu dusna, pri priblížení k 100 %pokrytia povrchu kože prichádza k stavu neznesiteľnosti. Za veľmi vlhký možno pokladať vzduch s relatívnou vlhkosťou nad 85 %, za stredne vlhký 75 – 85 %, za stredne suchý 50 – 75 % a za suchý pod 50 %. Oveľa horšie sa znáša vysoká teplota vzduchu pri súčasnej vysokej vlhkosti ako pri nízkej vlhkosti /v saune teplota vzduchu dosahuje hodnoty okolo 100 °C ale pri veľmi nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu – len 10 až 15 % / a tiež  pri bezvetrí ako pri miernom vetre. Ďalej organizmus bude pri danej teplote, vlhkosti a rýchlosti vetra zaťažený podstatne viac pri priamom slnečnom žiarení ako v tieni, atď.  Preto bola veľká pozornosť venovaná sledovaniu súčasného biologického pôsobenia viacerých meteorologických faktorov na tepelnú pohodu organizmu. Bol vytvorený pojem tzv. cítenej teploty, ktorá berie do úvahy aj pôsobenie ďalších meteorologických faktorov na teplotný pocit človeka a lepšie ho vyjadruje, ako obyčajná teplota vzduchu. Jeden smer výskumu je preto charakterizovaný úsilím o vystihnutie komplexného pôsobenia viacerých meteorologických faktorov formou jednoduchého číselného parametra. Najznámejšie z nich sú  ekvivalentná teplota, efektívna teplota, radiačno-ekvivalentno-efektívna teplota, schladzovacia veličina – tzv.bioklimatické komplexné veličiny. V humánnej bioklimatológii  sa často používajú pri hodnotení teplotných pomerov miest alebo územných celkov z hľadiska  výskumu tepelného komfortu a diskomfortu, najčastejšie pri hodnotení bioklimatických podmienok kúpeľných a rekreačných miest pre potreby klimatoteraoie a klimatoprofylaxie.

 


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt