Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
Biopočasie ako vedaINDIVIDUÁLNA BIOPREDPOVEĎOtestujete saSúvisiace pojmy a vysvetlivkyTepelný komfort a diskomfort
Otestujete sa

Uvedomte si že:

Každý organizmus reaguje na počasie, ale nie každá reakcia je citeľná. Vo všeobecnosti možno povedať, že intenzita reakcie na počasie závisí  najmä od  celkovej telesnej a duševnej kondícii človeka. Orientačný test poukazuje na príznaky, ktorými možno odlíšiť reakciu na počasie od prejavov chorôb, zapríčinených inými podnetmi. Následne sú uvedené súvislosti, ktoré poukazujú na meteorosenzitivitu:

  1. príznaky citlivosti na počasie v anamnéze
  2. neprítomnosť iných možných príčin zhoršenia zdravotného stavu
  3. náhle zhoršenie zdravotného stavu u väčšieho počtu ľudí zároveň
  4. synchrónny začiatok zhoršenia zdravotného stavu a náhlych zmien počasia
  5. mnohotvárnosť a veľký počet symptómov zhoršenia zdravotného stavu, ktoré zobrazujú narušenie viacerých funkcií organizmu
  6. krátke trvanie porúch zdravotného stavu
  7. relatívna stereotypnosť prejavov porúch zdravotného stavu u toho istého človeka pri analogickej situácii.

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali pozitívne, je veľká pravdepodobnosť že citlivo reagujete na počasie a jeho zmeny, čiže sa u vás prejavuje určitý,  viac alebo menej výrazný stupeň meteorosenzitivity.


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt