Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt
Biopočasie - denná predpoveď
Medicínsko - meteorologická prognóza
O autorovi

     Autorka, Dr. Zlata Čabajová , odborníčka pre biometeorológiu, vedecká pracovníčka. Vedeckú činnosť sústredila na štúdium vplyu vonkajších prírodných  činiteľov, najmä poveternostných  na zdravotný stav človeka, sledovanie meteorosenzitivity  t.j.  citlivosti na počasie a jeho zmeny a praktické využitie formou medicínsko-meteorologickej predpovede. Skúmala biometeorologické podmienky  územia Slovenska a vybraných územných celkov z hľadiska klimatoliečebného, otázky tepelného komfortu a diskomfortu v podmienkach makro-, mezo- a mikroklímy. Venovala sa aj výskumu v oblasti speleobioklimatológie /vplyvu jaskynnej klímy na vybrané ochorenia/ , poukázala na vplyv atmosferických aj geomagnetických a solárnych dejov na srdcovo-cievne, dýchacie, psychické aj  ďalšie ochorenia /infarkt myokardu, náhle cievne mozgové príhody, hypertenzné krízy, astmu bronchiále, epileptické záchvaty, poruchy sústredenia sa, reakčný čas, atď. Publikovala  cca 15O odborných a vedeckých prác  doma aj v zahraničí, predniesla viac ako 100  referátov na  kongresoch, seminároch a konferenciách v zahraničí  a na Slovensku. Je spoluautorkou  učebníc, skrípt, knižných publikácií, má bohatú populárno-vedeckú činnosť, externe prednáša na UK, viedla viacero diplomových prác . Pravidelne poskytuje medicínsko-meteorologickú predpoveď rôznym masmédiám, máva príležitostné aj pravidelné živé vstupy v rôznych rozhlasových a televíznych vysielaniach... Za  svoju dlhoročnú odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť dostala rôzne ocenenia a ďakovné listy. Je spoluzakladateľkou Slovenskej bioklimatologickej  spoločnosti pri  SAV  /SBkS pri SAV/,  dlhé obdobie bola vedeckou tajomníčkou a v súčasnosti je predsedníčkou  humánnej sekcie SBkS pri SAV. 
Viac v publikácii  "WHO IS WHO  V SLOVENSKEJ REPUB LIKE ", Verlag fúr Personenenzyklopedien AG, Schweiz, 3.vydanie , 2006/.


Technické problémyDomovO autoroviReklamaAko sa chrániť...Kontakt